Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Подобно грозд, подобно вишна овдовяла

от славея, привикнал весел и унесен

да призовава призори с омайна песен

на древния Титон[1] къщовницата бяла;

 

подобно кораб, в нощ беззвездна и самотна,

без капитан сред бурното море заскитан;

подобно пътник, без един водач изпитан,

попаднал във гора незнайна и страхотна;

 

подобно облак, бит от ветрове насрещни,

подобно птица, що запримчена се мята,

подобно бърз елен, от своя бяг погубен;

 

подобно дух, сразен от скърби безутешни,

или каквато след Потопа бе земята,

такъв останах аз без теб, красив и влюбен.

Бележки

[1] Титон — син на троянския цар Лаомедонт, брат на Приам и баща на Мемнон, възлюбен на Еос, която го отвела със себе си на края на земята и небето.

Край