Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Ако за волята ви аз съм восък мек,

как да се спогодим, щом виждам изненадан,

че вий за моята сте камък твърд и хладен?

Това неравенство приема ли човек?

 

Да се отвърне със любов на любовта,

отвеки е такъв на любовта закона,

но вий, госпожо, пожелахте непреклонна

да утвърждавате закона на гнета.

 

Аз имам плячка прелестите ви чудесни,

насила с моите ръце ги завладях,

тъй като не склонихте да ги предадете.

 

А щом Любов и вашите очи небесни

виновници са за извършения грях,

закона си суров, госпожо, нарушете!

Край