Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


От завистта и клеветата

тук дълго аз лежах затворен.

Щастлив е, който тих и морен

отмора търси в самотата,

далеч от тоя свят злосторен,

и с бедничка софра и къща,

самин сред прелестни поляни,

в наслада дните си превръща;

към бога само взор обръща,

не буди злост, ни злоба храни.

Бележки

[0] Луис де Леон, професор в Саламанския университет, бил затворен от Инквизицията, защото тълкувал по еретически начин Библията и превел на испански „Песен на песните“. Лежал пет години в затвора и на излизане отново се върнал да преподава в университета. Студентите очаквали, че той ще им говори за своите патила, ала не без насмешка той почнал лекцията си така: „Вчера ние казахме…“ Неговите стихотворения са видели бял свят едва четири десетилетия след смъртта му.

Край