Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Пастирю свят, какво направи?

Ти в тая мрачна горестна долина

си стадото само остави

и през въздушната пустиня

за своя вековечен дом замина.

 

Следовниците ти избрани,

преди блажени, днеска натъжени,

които учи и отхрани,

те при кого, от теб лишени,

ще идат, за да бъдат утешени?

 

До днес лицето твое дивно

що им е съзерцавало окото,

какво не ще им е противно?

Привикнало на твойта кротост,

за друго глухо ще им е ухото.

 

Кой яростта на океана

ще умири? Кой в дивата природа

ще обуздае урагана?

Без теб коя звезда от свода

към пристан ще насочва ветрохода?

 

О, облак, пълен с завист още

по тая радост, ти не съжаляваш?

Къде отиваш бърз и мощен?

О, как богат ти отлетяваш!

О, колко бедни, слепи ни оставяш!

Край