Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Сънувах сън злокобен снощи,

сън кратък на душата моя,

сънувах, че със обич луда

прегръщам моята изгора.

Видях една госпожа бяла,

по-бяла и от сняг, да влиза.

— Отгде ли влезе, обич моя?

Кажи ми, мой живот, как влезе?

Заключих снощи вечер всичко:

врати, прозорци и решетки.

— Не съм аз любовта, младежо:

Смъртта, която бог ти праща.

— Ах, Смърт, сурова и жестока,

дай ден един да поживея!

— Не може ден един, не давам,

час ти оставям да живееш.

Набързо се обу тогава,

облече се по-бързо още;

върви по улицата вече

към къщата на свойта мила.

— Вратата отвори ми, бяла,

вратата отвори ми, скъпа!

— Как мога аз да ти отворя

във час такъв, в такова време?

В двореца не отиде тате,

не е заспала още мама.

— Ако таз нощ не ми отвориш,

не ще ми никога отвориш.

Смъртта ме търси, мила моя,

аз бих при тебе жив останал.

— Иди под светлия прозорец,

където везя, дето шия,

там ще ти спусна връв от свила

да се качиш по нея горе,

и ако тази връв не стига,

ще я принадя с моите плитки.

Но свилената връв се скъса;

Смъртта дойде и го подкани:

— Да тръгнем, влюбени младежо,

уречения час изтече.

Край