Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


През май, през месец май то беше,

когато топла е пръстта,

когато вретенят житата

и кърът пълен е с цветя,

пей чучулигата в небето,

оглася славеят нощта

и тръгват влюбените двама,

поведени от любовта;

едничък аз угрижен, тъжен,

линеех в тоз затвор без мощ,

лишен от светлина, не знаех

кога е ден, кога е нощ,

една-едничка птица само

ме будеше от сън дълбок.

Уби ми я стрелец незнаен,

да го накаже тежко бог!

Край