Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


В Париж е доня Алда,[1]

невеста на Ролдан[2],

и триста дами знатни

я придружават там.

В едни и същи дрехи,

с обувки все едни,

софра една и съща

за тристате жени,

освен за доня Алда,

най-личната сред тях.

Предат сто златна сърма,

коприна сто тъкат,

сто свирят — доня Алда

с това да развлекат.

И доня Алда тихо

под звуците заспа:

лош сън един сънува,

сън пълен със тъга.

Събуди се в уплаха,

досетила беда,

и викове нададе,

та чу се из града.

Тогава я запитват

придворните жени:

— Какво, госпожо, има?

Кой зло ви причини?

— Лош сън сънувах, мили,

обзе ме скръб и страх:

на планина незнайна

сред пустош се видях,

един сокол летеше

над острата скала,

преследваше го ядно

една орлица зла.

Соколът в мойто рухо

се пъхна бързо сам,

но гневната орлица

последва го и там:

перата с нокти скубе

и го кълве със бяс.

Едната от жените

продума й тогаз:

— Съня ви, о госпожо,

ще изтълкувам в миг.

Соколът от морето

е вашият жених,

орлицата сте вие,

а оня връх е храм

и двама ви със него

ще ви венчават там.

— Ако така е, мила,

ще ви възнаградя.

Писмо с известие важно

донасят сутринта,

отвътре със мастило,

отвън със кръв и кал,

че бе Ролдан загинал

при боя в Ронсевал.[3]

Бележки

[1] Доня Алда — невеста на Ролдан. Ролдан ще рече Ролан, герой от френския народен епос.

[2] Роланд — според легендата Ролдан или Ролан бил един от военачалниците на Карл Велики, загинал през 778 г. при боя с маврите в Ронсевал.

[3] Ронсевал — местност в западните Пиренеи, където араби и баски унищожават ариергарда на френските войски на Карл Велики след несполучливата им обсада на град Сарагоса.

Край