Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


На мургавите маври кралят

разхожда се из град Гранада

от тежката врата Елвира[1],

та до вратата Виварамбла.[2]

„Ах, клета ми Алама!“

Писмо проводено му беше,

че е превзел врагът Алама:

писмото в огъня захвърли

и вестоносеца погуби.

„Ах, клета ми Алама!“

От черно женско муле слиза

и върху кон един възседна;

пое от Сакатин[3] нагоре

и изкачи се до Алхамбра.

„Ах, клета ми Алама!“

Едва пристигна във Алхамбра

и даде заповед веднага

високо да тръбят тръбите,

зурните сребърни да свирят.

„Ах, клета ми Алама!“

И барабаните набързо

да призоват на боен поход,

за да ги чуят всички маври

от Вега[4], както от Гранада.

„Ах, клета ми Алама!“

И маврите, за миг дочули

на кървавия Марс тръбата,

поединично и по двама

се сбират за голяма битка.

„Ах, клета ми Алама!“

Един стар мавър заговори

и думите му бяха тези:

„Защо, кралю, ни призоваваш,

защо е тоя боен призив?“

„Ах, клета ми Алама!“

„Да знаете е нужно, друже,

едно известие злочесто:

сърцати, храбри християни

отнеха ни Алама вече.“

„Ах, клета ми Алама!“

Тогаз един законоведец,

с брада голяма, бяла, каза:

„Добре, кралю, си го заслужил

Кралю добър, ще го заслужиш!“

„Ах, клета ми Алама!“

„Абенсерахите[5] убихте,

цвета те бяха на Гранада;

на Кордова вероотстъпна

неверните чеда приехте!“

„Ах, клета ми Алама!“

„И затова, кралю, напълно

ти заслужаваш двойна казън:

и кралството си да загубиш,

и да загине тук Гранада.“

„Ах, клета ми Алама!“

Бележки

[0] Мавърският крал изгубва Алама. — Алама била превзета на 20 февруари 1482 г. от Родриго Понсе де Леон.

[1] От тежката врата Елвира — врата на град Гранада.

[2] Вратата Виварамбла — също врата на Гранада.

[3] Сакатин — някога и сега улица в Гранада.

[4] Вега — плодородна долина в провинция Гранада.

[5] Абенсерахите убихте — мавърско племе, което имало голям дял в управлението на Гранада през XV в.

Край