Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


„Абенамар, Абенамар,

мавър от рода на маври,

твоят ден рожден се помни

със знамения големи!

Беше стихнало морето

и луната беше пълна:

който в ден такъв се ражда,

той е длъжен да не лъже.“

И тогаз отвърна маврът,

чуйте туй, което каза:

„Истината ще ти кажа

и живота да ми струва,

аз, сеньор, съм син на мавър

и робиня християнка;

бях дете невръстно още,

учеше ме мойта майка

със лъжа да си не служа,

че е подлост да се лъже;

затова, кралю, ме питай:

истината ще ти кажа.“

„Много съм ти благодарен,

че си искрен, Абенамар.

Тези замъци какви са,

тъй сияйни и високи?“

„Туй, сеньоре, са Алхамбра[1]

и джамията до нея,

а зад тях са Алихарес,

изработени чудесно.

Маврът, който ги строеше,

вземаше сто добла[2] дневно,

а когато не строеше,

губеше по сто наравно.

Там пък е Хенералифе,[3]

няма другаде градина,

по-пленителна от нея;

ето Алената кула,

крепост яка, скъпоценна.“

Кралят дон Хуан[4] отвърна,

чуйте туй, което каза:

„Ако искаш ти, Гранада,

аз за теб да се оженя,

откуп ще ти дам и зестра

Кордова, на и Севиля.“

„Женена, кралю, съм вече,

женена, не вдовица;

люби ме с любов по-силна

маврът, който ме владее.“

Бележки

[1] Алхамбра — дворци на мавританските владетели в Испания (XIII и XIV в.), близо до град Гранада.

[2] Добла — стара испанска монета от злато.

[3] Хенералифе — палат и градина на мавърските крале, недалеч от Гранада.

[4] Кралят Дон Хуан — разговорът станал през 1431 г. между крал Хуан II (1419–1454) и един пленник на име Абен Аламар.

Край