Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Не ме забравяй, боже, защото много страдам:

натегнал от вериги, лежа в затвора хладен.

 

Всемилостиви боже, със сълзи аз те моля

да ме избавиш скоро от моята неволя,

не ме оставяй още във мъка и забрава,

че вече съм отпаднал, измъчен и смутен,

и немощта ми расне и гаснат ум и здраве,

че в рани тъне всичко и дух, и тяло в мен.

 

Рода човешки, боже, изкупен бе с кръвта ти,

в тъма където бяха, там светлина изпрати,

ти, който си дарявал утеха и пощада,

освободи мен, роба, захвърлен в мрак и прах,

покаял се, тъй както ти, боже, заповяда,

макар че съм по-много заслужил с моя грях.

Край