Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Парите правят всичко и всички ги обичат,

глупака правят умен, а куците да тичат,

човек да бъде щедър, да проговорват неми,

безръкия да иска пари в ръце да вземе.

 

Орача неграмотен и грубия негодник

с парите се превръщат в мъдрец и благородник.

Човек със тях добива и храброст по-голяма,

и господар не си е, парици който няма.

 

Пари когато имаш, ще имаш и утеха,

веселие и радост, ще носиш скъпа дреха,

на папата с парите ще купиш даже рая,

където са парите, блаженство има, зная.

 

Видях в дворците папски какво парите значат.

Парите всички тука благоговейно тачат.

Голяма чест им правят със тържество голямо,

като крале ги славят, на тях се кланят само.

Край