Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
hammster (2011)
Форматиране
moosehead (2011)

Издание:

Асен Разцветников

Чудесии, дяволии, залисии

Избрани творби

 

Рисунки: Катина Милоева

Коректор: Нина Манолова

 

Формат 84/108/32

Печат „Балкан прес“ АД

Издателска къща „Стрелец“, София, 2002

 

1784, София, ж.к. Младост, бл. 31, вх. 8

Тел. 74 14 49

Цена 3,00 лв

ISBN 954-8152-31-2


Комар-гайдар писука с тънка гайда под бука. Под буката висока трийсет и три жабока мъжко хоро люлеят, виком викат, лудеят:

— Ква-ква, ква-ква, ква-ква-квак! Ха̀ тропнете с десен крак! Троп! Подскокнете нагоре, па клекнете бре, мо̀ре! Хоп!… Вряка-вряка-кряки-кяк, хайде пак със десен крак! Здраво тупай бре, юнак!

Край
Читателите на „Хоро“ са прочели и: