Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
hammster (2011)
Форматиране
moosehead (2011)

Издание:

Асен Разцветников

Чудесии, дяволии, залисии

Избрани творби

 

Рисунки: Катина Милоева

Коректор: Нина Манолова

 

Формат 84/108/32

Печат „Балкан прес“ АД

Издателска къща „Стрелец“, София, 2002

 

1784, София, ж.к. Младост, бл. 31, вх. 8

Тел. 74 14 49

Цена 3,00 лв

ISBN 954-8152-31-2


Две баби прели къдели. „Прин-прин-прин, яде ни се млин!“

Прели те, колкото прели, легнали на две постели, склопили своите зъркали[1] и си юнашки захъркали — „Хърр-хърр-хърр, спим като в яхър!“

Спали тъй, колкото спали, чули да вият вън хали, взели пак своите къдели и ги отново запрели: „Прин-прин-прин, яде ни се млин!“

Приказката се провлече и краят й е далече. Тоз, който може изтрая, нека да чака до края, аз пък ще ида при баба, че ми е мъчно за хляба.

Бележки

[1] Зъркали, зъркели — презрително название на очи.

Край
Читателите на „Предачки“ са прочели и: