Дневник на етикетите

(за „Стихове за старостта“ от Йоханес Бехер)

Дата Етикет Потребител