Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и редакция
NomaD (2011)

Издание:

Антология на немската поезия

 

Под редакцията на Димитър Стоевски

Съставили: Димитър Стоевски, Димитър Дублев, Ламар

 

Редактор на издателството: Блага Димитрова

Художник: Димитър Трендафилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Цветанка Апостолова

Дадена за печат на 30. XII 65

Печатни коли 20¾. Издат. коли 17–01.

Формат 59X84/16. Тираж 5090.

Издат. №41 (1989).

Поръчка на печатницата 1248. ЛГ IV

Цена 1,57 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Народна култура — София, 1966


Привечер от смъртоносните оръжия

кънтят горите есенни, златистите поля

и езерата сини, над които мътно

се претъркулва слънцето; нощта обгръща

умиращите воини и поплаците диви

на техните премазани уста.

Но тихо в дън простора облаци червени,

в които обитава зъл един разсърден бог, събират

кръвта проляна, хладината лунна;

отвеждат всички пътища към тлението черно.

По хълма мълчалив, под клоните на мрака и звездите,

дохожда олюляваната сянка на сестрата

да поздрави душите на героите, кървящите глави;

и тихо във тръстиката проплакват флейтите на есента.

О горда скръб! Вий, бронзови олтари,

негаснещият пламък на духа подхранва се в могъща болка

от всички неродени внуци.

Край