Дневник на етикетите

(за „Дележ на земята“ от Фридрих Шилер)

Дата Етикет Потребител