Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Писмо
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981


На №205 от 27.V.1964 г.

 

Другари, решението ви, взето на 20 май 1964 г., колкото и да ме ласкае, аз не мога да приема, нито да ви съдействувам по следните причини:

1. Не е редно такива почини да се вземат при още жив човек, защото пълна преценка за неговото дело може да се направи едва тогава, когато той си отиде от тоя свят.

2. Възстановяването на бащината ми къща в същия вид не ще може в никакъв случай да послужи за картинна галерия поради малките си размери и неудобно осветление. Тя ще стои празна така, както стоят десетки други из селото.

3. Не съм съгласен, че населението „с ентусиазъм ще посрещне това“ излишно прахосване на народни средства, когато много негови елементарни нужди не са още задоволени. Първо и първо, ваш повелителен дълг като управници е да напрегнете всичките си усилия и повишите трудовия му ден, който е на едно от последните места в страната, да поправите улиците, да регулирате реката и направите по-добри мостове; да не оставяте един-единствен човек да раздава хляба, книгите за прочит, да обслужва читалището, салона и пр., и пр.

4. Да събирате материали и средства за читалищна сграда, към която да се предвиди помещение за картинна галерия и музей, макар това да не може да стане в близко време. Чак след това да помислите на кой ваш съселянин, кога и как да отдадете някаква почит.

Във всички изброени инициативи съм готов да ви помагам според силите и възможностите си.

Казанлък 30.V.1964 г.

Ваш от сърце

Чудомир

Край