Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Очерк
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981


Освен всеизвестния и ценен печат на Букурещкия революционен комитет в музея ни има една сбирка от всевъзможни руски, турски и български печати, някои от които представляват голям исторически интерес. Руските печати, които в бъдеще ще бъдат подредени към отдела „Шипчанска епопея“, са няколко. Между тях имаме напр. печата на Мытарствена агенция — Лаханлий, Мытарствена агенция — Айкънлий, печата на Казанлыкскаго интизапскаго округа, Бандеролный акцизный печат — Казанлък, и др. От българските стари печати интересно е да се спомене този на театралното д-во „Саморазвитие“, Читалищный печат в Казанлък, печатът на Комитета по построяване паметника на 9-а и 10-а опълченска дружина, печатът на музикално дружество „Ем. Манолов“, на гимнастич. стрелково д-во „Орел“, на детско спестовно д-во „Левски“ и Шипка и др. Запазени са и печатите: Агентин — част куленска — Казанлък, Агентин — част къдренска, и пр. Всеки от тези печати ни спомня някое начинание, някоя хубава инициатива, започната и загинала, преди да се разцъфти и развие, а руските са ценни документи от освободителната епоха и колкото повече времето минава, толкова по-скъпи стават те за нас. Въпреки че изпратените преди няколко години от Народния музей специалисти за уреждането и инвентирането на музея при дружината не са ги вписали никъде и не са обърнали внимание на тях, те ще бъдат запазени като трайни документи от нашето близко и по-далечно минало.

Турските печати не са преведени и много от тях са лични — на частни лица.

 

(Публикуван във в. „Казанлъшка искра“, XII, бр. 268 от 15.X.1935 г.)

Край