Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Очерк
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981


В музея на „Искра“ между старите ръкописи и тефтери се пази един малък бележник, в който един нашенец преди 50 години си е записвал какво харчи всеки ден за дома си.

Ето няколко извадки само, които предаваме дословно:

„1893 г. януария: … Днес купих за 100 пари ½ ока суджук.

5 гроша за 4 оки боб

3 гроша за чаршафи на малката

60 пари халва за заговезни…

Марта 1-ий давам 5 лева за кирия на Хр. Режув от Казанлък до Пловдив.

10 лев. за 1 кола дърва мешови.

Април 7-ий, сряда са гледа Лалиното дело и платих на авокат Мирюв 8 ле.

100 пари за идин агнешки джигер.

1 грош за една агнешка главичка

8 гро. за един кош кюмур

100 пари за ½ ока сапун…

Юлий 3-ий, събота, продадох женско теле ½ годишно за 26 лева.

Същий 26-ий претърсвах плевника — 2 лв. за работника и 2 лв. за керемиди.

13 оки сирене по 3 гро. от Тодор Яръмлъка…

Август 24-ий вторник — 100 пари за 6 зелки…

Септемврий 14-ий вторник — 5 гроша за две пилета.

2 гро. за 100 драма шарлан

5 гроша за 2 лакти хасе

5 гроша за 2 оки кестени за армаган.

100 пари за ½ ока пастърма

6 лева за ачик кундури от Тотьоолу

100 пари за 20 яйца

60 пари за 6 лимоня

3 ½ гроша за 3 юза сланина

90 пари за 12 симитя от Христа

3 гроша за ½ ока пресна риба тунджанска…“

Бележникът на този човечец продължава чак до 1898 год. и е пълен с такива дяволски изкушения и съблазни, но да не дразним повече читателите си и да не предизвикваме стомашните им сокове и плюнчеви жлези, ще завършим с думите на нашия приятел, комуто първи прочетохме тия бележки:

— Е-ех! Да ми е с днешната заплата да се върна преди 50 години назад, че да ида на пазара, че да купувам, да купувам!…

Честита Нова година!

 

(Публикуван във в. „Казанлъшка искра“, XX, бр. 464 от 31.XII.1943 г.)

Край