Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Погледна ме ти с кестеняви,

огромни очи.

И как се усмихна, момиче!

        Там, под дървото с фенера,

        където пламтяха листа.

 

Ни дума. А искахме много

неща да си кажем. Но духаше

вятър и двамата само мълчахме.

        Там, под дървото с фенера,

        където пламтяха листа.

 

Ти стоеше пред мене с развени

коси, облегнала гръб

на металната хладна кора.

        Там, под дървото с фенера,

        където пламтяха листа.

 

Жадувам за твоите

тъй замечтани очи,

        за дървото с фенера,

        където тогава пламтяха листа.

Край