Дневник на етикетите

(за „Зимен ден“ от Гюнтер Кунерт)

Дата Етикет Потребител