Дневник на етикетите

(за „Равнина“ от Йоханес Бобровски)

Дата Етикет Потребител