Дневник на етикетите

(за „Верона“ от Петер Хухел)

Дата Етикет Потребител