Дневник на етикетите

(за „На брега“ от Мари Луизе Кашниц)

Дата Етикет Потребител