Дневник на етикетите

(за „За плуването в езерата и реките“ от Бертолт Брехт)

Дата Етикет Потребител