Дневник на етикетите

(за „Линия…“ от Нели Закс)

Дата Етикет Потребител