Дневник на етикетите

(за „Вие, мои мъртви…“ от Нели Закс)

Дата Етикет Потребител