Дневник на етикетите

(за „Цял свят търси“ от Курт Тухолски)

Дата Етикет Потребител