Дневник на етикетите

(за „Мир и порядък“ от Курт Тухолски)

Дата Етикет Потребител