Дневник на етикетите

(за „Аляска“ от Готфрид Бен)

Дата Етикет Потребител