Дневник на етикетите

(за „Малка астра“ от Готфрид Бен)

Дата Етикет Потребител