Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Разгорещен и жаден след лова в полята,

Прибирам се задъхан в моя горски хан.

Окачвам пушка и фуражка на стената,

Ведрото търси алчно песът изтерзан.

Застава пред тезгяха младата вдовица,

Нерадостна, без глас, а залезът дими.

Усмихва ми се скришом, метнала къдрица;

И скоро гостите оставят ни сами.

 

1903

Край