Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Небето разцелува

Смълчаната Земя,

Та него да сънува

Сред звездната тъма.

 

Ветрецът над полята

Люлееше жита,

Шептеше с глас гората,

Тъй тиха бе нощта.

 

Душата ми разпери

Крилата си и тя,

И сякаш път намери,

Към къщи полетя.

 

1837

Край
Читателите на „Лунна нощ“ са прочели и: