Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Принасяме ти дар господен.

Ще станеш с него ти свободен

от женорята полудели,

от хитростите им умели

и пъклените им дела.

Да пийнем, божичко, ела!

Спаси го от магия зла!

 

        Заклинам те в псалтира свети,

        на Вотан в ордите безчетни

        и в Свети Петровия рай:

        ще идеш право в ада, знай,

        ако не кажеш ти самия:

        каква злодейска дяволия

        кроите с тази олелия?

 

Изсипвай клетви, анатеми —

злините ще са по-големи!

Не, нямаш ти над мене власт,

в дома ти ще остана аз!

 

        Проклет и скверен дух, мълчи —

        но името си изречи!

 

Не ще го чуеш ти от мен

и ще вилнеем ден след ден!

 

        Заклинам те и в Карлов мост,

        във Флегетановата кост,

        на Волф, херцога ни, в брадата,

        на старите жени в чреслата,

        в петте магарешки копита,

        в Бавария които скитат:

        не изречеш ли имената,

        ще те пръждосам вдън земята!

 

Хей, уха, оле, боже мили,

злодеят клет изгубва сили.

Търчи-лъжи ми викат с яд,

Топур-лопур е моят брат.

Кроим навред рога да турим,

да мамим и топур-лопурим.

Пусни ме вътре и кажи:

Бесувай пак, Търчи-Лъжи!

Ще правим с теб лопур-топур,

дорде баща ти стане щур!

 

— — — — —

 

Сега ще ти се подчиним

и ще изчезнем яко дим!

 

ок. 1310

Край