Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Басня
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2010)

Издание:

Стоян Михайловски. Басни

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Художествено офомление и корица: Борис Николов Стоилов, 2006

Компютърна обработка: Костадин Чаушев

Коректор: Ева Енгилиян

ИК „Хермес“, Пловдив, 2006

Печатница „Полиграфюг“ АД, Хасково, 2006


Присмял се въглен на катран: „Бе ти си бил

ужасно чер, безумно чер!… Подобна чернотия

        не е веч недостатък, а е поразия

                и срамотия!“

        Катранът възразил:

                „Зер

така е, господине Белчо, аз съм страшно чер!“

Край