Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Басня
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2010)

Издание:

Стоян Михайловски. Басни

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Художествено офомление и корица: Борис Николов Стоилов, 2006

Компютърна обработка: Костадин Чаушев

Коректор: Ева Енгилиян

ИК „Хермес“, Пловдив, 2006

Печатница „Полиграфюг“ АД, Хасково, 2006


„Защо си се родила тъй гърбата? —

запитало магарето една камила. —

Със тази планина върху гърба си, дружке мила,

ти си най-грозното животно на земята!“

— Да, грозна съм, това добре го зная ази! —

отвърнала камилата тогази. —

Но аз не мислех, о, магаре,

че ще намеря критикари

сред грубата порода на ослите[1]!

Иди да се огледаш, виж си хубаво ушите

и разбери таз истина: „Плашило

не трябва никога да се присмива на страшило!“

 

Продажни газетари[2]

надясно и наляво укори кога раздавате —

вий подражавате

на туй магаре.

Бележки

[1] Осѐл — магаре.

[2] Газетари — вестникари.

Край