Оригинално заглавие
Милый друг мой, не жалей о старом…, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Корекция
NomaD (2010)
Източник
Литературен свят

Не жали, приятелю, за старото,

нали дълбоко някъде в недрата му

узряваха бедите и пожарите,

които днес минават през страната ни.

 

Остава вечно то — неръкотворното,

смъртта е справедлива в своя съд –

тя е дългът на незавършените форми,

несъумели да се изковат.

 

1935

Край