Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Разпознаване
?
Сканиране и корекция
Sociosasho

Издание:

Румяна Каменска. Небесен хляб

Издателство „Нов живот“, София, 1996

Редактор: Иван Коларов

Предпечат: Николай Миланов


На верните везни сложи сърцето ми,

виж пътя ми дали е прав пред Тебе,

за да изпълня, Господи, завета си —

за свята служба да съм ти потребна.

 

На мислите неясното движение

пред Тебе като книга се разтваря.

Виж на душата в скритото владение

дали си Ти единствен господарят.

 

Там, на престола, тайно не царува ли

на егоизма сянката всевластна,

дали напълно съм се излекувала

от мамещия плен на гордостта си.

 

Отхвърлила безпътното си минало,

на Теб ли вярна винаги била съм?

На някой от предишните си идоли

дали неволно жертви не принасям?

 

Дарявам ли безкористно на гладния

доброто, от душата ми желано?

Отблъсната, на погледите хладни

с любов ли отговарям непрестанно?

 

Със думите добри, от Теб научени,

подкрепям ли навреме уморения?

Оставям ли да зъзне с равнодушие

от мъка натежала откровеност?

 

Ценя ли като дар небесен времето?

Отивам ли, където си ме пратил?

Прикривам ли небрежно от сломените

спасителния зов на любовта ти?

 

По мъдрата Си праведност изпитай ме —

път недостоен има ли у мене.

Кажи ми всяко дело пред очите Ти

нищожно ли е или скъпоценно.

 

В дни тежки помогни ми да науча

и в благоденствие да не забравя,

че всеки дар от Тебе съм получила,

за да Те опозная и прославя.

 

От злото очисти ме. Зная, трудно е —

разкъсва се душата в стон болезнен.

Но само с болка се създава чудото —

в мен славният Ти образ да проблесне.

 

Изваял ме с длетото Си изкусно,

вгради ме като скъпоценен камък

да те прославям с мисъл и със чувство

на Твоето величие сред храма.

Край