Включено в книгите:
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger (2010)

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз;

печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29;

поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.;

излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство


В памет на Михаил Юревич Лермонтов

Кавказ, Кавказ, другар небесен,

и тая нощ безсънен бдиш,

и тихо, в прежни дни унесен,

молитва горестна мълвиш,

и тежък спомен те разяжда

за оня редък, звезден миг,

когато геният се ражда

с лика на бъдещ мъченик!

 

Над твойте снежни океани,

над Ка̀збек, стръмен и мъглив,

духът на вечното изгнание

витае горд и мълчалив.

Съдбата ли го тук затвори,

или небето прокълна,

с земята нищо не говори,

и от звездите — ни с една.

 

В какъв ли спомен неспокоен,

в какъв ли сън незабравим,

сам Прометей, вековен воин,

възпира своя син любим:

„Не тръгвай с мойта бранна лира,

витязе, гибелно лъчист,

сърце, което не умира,

живее в мрачна летопис!“

 

Не казва ли уста смълчана,

и погледът с любов пропит,

че верен на света остана

последният Прометеид!

Той, смел потомък непокорен,

от небесата къс отпра,

и с огъня им животворен

най-тъмните сърца съгря!

 

От всички тайни небосклони

той махна божия печат,

и пред скръбта на милиони

доплува корабът слънчат.

Уви! Човекът малодушен

остана в самоволен плен,

и с у плах, в свойта кръв заслушан,

проклина огъня свещен!

 

И в оня ден, светът когато

предаде юноша-поет,

титан невидим спря земята

и взе трупа, от кръста снет.

А ти, Кавказ, другар небесен,

над скъпа памет тъжен бдиш,

и тихо, в вечността унесен,

безсмъртни стихове мълвиш!

Край