Включено в книгите:
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger (2010)

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз;

печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29;

поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.;

излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство


Смири духа си неспокоен,

виж, сняг косата посребри,

помазан вожд, за трон достоен,

до своя беден праг се спри!

Надвил последното съмнение,

кажи: аз вече не скърбя,

и чакам новото решение

на свойта съдница съдба!

 

И в мисълта си величава,

света изминат възкресил,

кажи на своя род: прощавай! —

отдавна всекиму простил!

И нека други оживеят

това, с което си живял,

щандарти нови да се веят

над кулите, що си владял!

 

Из твоите бойници призвездни

ще зашуми пак бран безспир,

ще екнат химните железни

на млад коронен богатир!

А легендарно твойто име

ще расне в златна канара,

из чийто лоб ще се възима

свободна земната зора!

 

Наследникът на твойта сянка

ще дава лик на своя век,

а ти с пророческа осанка

от полубог стани човек!

И всичко възлюби, което

не си възлюбил дотогаз,

и дар, обречен на небето,

създай от всеки земен час!

 

През някой сън необичаен,

когато звънне звук познат,

самин дори да не познаеш

стиха си, някога изпят!

Ще грейне младостта лъчиста,

що в тъмни спомени лежи,

и твойта есен златолиста

сълза насън ще освежи!

 

Но в светъл час, през утро зимно,

когато мълком сняг вали,

напев от нявгашните химни

в сърцето Бог ще низпосли,

и в снежен хоровод заслушан,

очаквай вечния покой,

а тихо серафим въздушен

ще загаси последен зной!

Край