Включено в книгите:
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger (2010)

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз;

печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29;

поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.;

излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство


Забравена песен се носи

по синьото нощно поле,

тя леко ухае на росен

и вее от прилеп криле.

 

Тя шепне за дива омая,

за песен на смел чародей,

тя в спомен вълшебен витае

и в своето ехо живей.

 

Тя слуша далечния бухал,

зловещо предсказал беда,

тя вижда низ клонища сухи

слетяла зелена звезда.

 

Полюшва тя светлата ива,

приглася на бряста суров,

тя води към плен самодива,

към повик на земна любов.

 

Тя гледа два извора модри

и наниз от мъжки сълзи,

тя плаче до брачния одър,

де огън сърцата смрази.

 

Тя нежно се ниже из бряста,

над ивата спуска криле,

оплаква жених и невяста,

заровени в пусто поле.

Край