Дневник на етикетите

(за „Опасността от класиците“ от Борис Виан)

Дата Етикет Потребител