Включено в книгата
Оригинално заглавие
Lord of the Night, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 75 гласа)
Разпознаване и корекция
Xesiona (2009)
Сканиране
?

Издание:

Кони Мейсън. Господарят на мрака

ИК „Ирис“, 2007


ПРОЛОГ

Лондон, юли 1403

Застанал горд и строен, той не пожела да приеме черната качулка, предложена му от палача, и храбро се изправи с лице към огромната тълпа от кряскащи и присмиващи се зяпачи, които се биеха, за да заемат по-добро място, от което да гледат как ще бъде обесен един от поддръжниците на сваления крал Ричард. Мнозина мислеха, че това е уместен край за водач на краткотрайното въстание в Уелс. Подстрекател на бунта беше Оуен Глендоуър, провъзгласил се за принц на Уелс през 1400 година.

След неуспешния опит да отнемат трона от крал Хенри IV уелските поддръжници на Оуен Глендоуър бяха пленени и отведени в Лондон за екзекуция. Имуществата и земите им бяха отнети, а мъжете от семействата бяха пратени в изгнание или убити. Макар уелският лорд Кларънс Мортимър, произхождащ от рода на извънбрачните наследници на Ричард II от дома Мортимър, не беше замесен във въстанието, съседът му лорд Грей Рътин и неговият син Ивън го бяха обвинили, че заговорничи с Оуен Глендоуър и рода Нортъмбърленд.

Оживена от отказа на осъдения да надене качулката, тълпата изрева одобрително и се втурна към бесилката, за да види за последен път графа, обвинен в измяна. Мортимър упорито беше твърдял, че е невинен, но доказателствата бяха прекалено убедителни, за да бъдат пренебрегнати от крал Хенри IV, който беше действал извънредно енергично, за да потуши въстанието. Заради верността му Хенри беше възнаградил Ивън Грей с именията на Мортимър, едни от най-големите и най-богатите в Уелс.

Две усамотени фигури стояха отзад в тълпата: беден възстар селянин с наметало с качулка и младо момче, облечено в груби вълнени дрехи.

— Хайде, Хайме, тук днес не е място за тебе. Не трябваше да ти позволявам да ме убедиш да правим такива глупости. Ако те открият, ще стане лошо.

Момъкът, на не повече от четиринадесет или петнадесет години, обърна очи, черни като нощта, към другаря си.

— Ще остана до края, Гейлърд. Баща ми би го очаквал от мене.

Гейлърд изпъшка уплашен. Не искаше момчето да става свидетел на ужасната мъст на краля. Кралят беше издал заповед след екзекуцията трупът на предателя да бъде разсечен на части и изложен като предупреждение за онези, които замислят предателство. Страхуваше се, че жестокото правосъдие на краля ще нанесе непоправима вреда на впечатлителното момче.

Могъщ рев се надигна сред тълпата, когато палачът сложи въжето на врата на предателя. Очевидно Кларънс Мортимър не беше страхливец, защото изглеждаше спокоен, взрян над главите на стълпилите се хора. Тъмните му очи се спряха на фигурите на скромния селянин и момчето, застанали сами в края на тълпата. Тогава, сякаш доволен от нещо, което беше видял, се усмихна с крайчеца на устата си и гласът му се разнесе високо и ясно над смълчалата се тълпа.

— Бог ми е свидетел, че съм невинен. Моля се един ден да бъда отмъстен и доброто ми име да бъде възстановено.

Зяпачите зашумяха одобрително, възхвалявайки смелостта на осъдения. След миг капакът се отвори и тялото му пропадна в бездната на вечността.

Момчето, застанало в края на тълпата, трепна конвулсивно, гледайки как въжето се опъва и се разтърсва няколко пъти, а после замира. Но най-лошото идваше сега. След като мъжът беше обявен за мъртъв, тялото му беше разсечено на парчета и понесено на пики над главите на хората. С лице, потъмняло повече и от дълбините на ада, с невероятно свирепо изражение момчето остана на място, без да се отвръща от ужасното зрелище. Черните му очи блеснаха, докато паметта му завинаги скътваше гледката и думите на осъдения.

— Идваш ли, господарю Хайме? — запита Гейлърд, подръпвайки ръкава му.

— Да, Гейлърд, готов съм да тръгна. Но запомни добре, кълна се във всичко свято, че ще отмъстя за смъртта на баща си. Лорд Грей и синът му ще страдат заради това, което причиниха днес на баща ми.

Думите му бяха произнесени с такова свирепо обещание Гейлърд видимо пребледня. Никога досега не беше срещал такава палеща омраза у толкова млад човек.