Дневник на етикетите

(за „Нощна песен на камерния виртуоз “ от Ерих Кестнер)

Дата Етикет Потребител