Дневник на етикетите

(за „Ангелът мошеник“ от Мери Джо Пътни)

Дата Етикет Потребител