Библиотека „Родна стряха“

(издателска поредица)

    Книгите, представени в поредицата „Родна стряха“, са част от класическото наследство на българската литература за деца и юноши. Създадени в различни години, те са ярко доказателство за дълбоко хуманния, демократичен дух на националната ни литература.

Повестите, романите, сборниците с разкази, намерили място в тази представителна поредица, разкриват различни периоди от развитието на народа ни, различни съдби на млади герои, различни стремежи и пориви. В същото време всички представени книги носят и днес белега на непреходните национални идеали на българина, възпитават в действено човеколюбие и патриотизъм.

Поредицата „Родна стряха" съдържа произведения, предназначени за юноши. Заедно с другата поредицата — „Пчелица“, тези творби ще представят пред съвременния читател — дете и юноша — истински ценното, непреходното от класическото ни наследство.