Съвременни литературни класики

(издателска поредица)