[±]

Здравка Евстатиева е преводачка от немски език. Родена е през 1962 г.

Завършила е немска езикова гимназия, а след това и немска филология в СУ „Климент Охридски“, степен „Магистър“, с преводаческа специализация на курса и втора специалност български език и литература.

След дипломирането си през 1989 г. е работила като преводачка в ДФ „Медитех“ и в представителството на швейцарската фирма СИВИКО АГ в София. Oт 1995 г. до 2000 г. е преподавателка по немски език в 91-a Немска езикова гимназия и 73-o СОУ с преподаване на немски език в София, както и хонорувана преподавателка по немски език във ВУЗ. От този период са и първите й публикувани преводи на художествена литература. От 2000 г. работи на свободна практика като преводачка и хонорувана преподавателка по немски език и превод първоначално в Софийски, а след това в Нов български университет, департамент по приложна лингвистика.

Член е на Германския съюз на преводачите (BDÜ).

Освен художествена литература, Здравка Евстатиева превежда в областите хуманитарни науки, общество и политика, медии, журналистика, право.

Лична страница