Вилиана Стоилова

(преводач)

По-долу е показана статията за Вилиана Стоилова от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Вилиана Стоилова
преводачка

Преводач:
От езици: английски
На езици: български
Автори: Робърт Хайнлайн

Вилиана Стоилова е преводачка от английски език.

Преводи

Фантастика

  • ???? г. - „Премеждие“ - Робърт Хайнлайн