Роман

[±]

Вахтанг (Степанович) Ананян (08.08.1905-04.03.1980). Арменски съветски писател, известен, освен с детско-юношеските си произвединия, с военна проза и научнопопулярни книги. Роден в Погос-Килиса (сега с. Шамахян, близо до Дилиджан, Армения), в селско семейство. След установяването на съветска власт в Армения постъпил в комсомола, а по-късно и в партийна школа. През 1923 г. започнал да работи като журналист. Член на КПСС от 1928 г. По време на Втората световна война бил военен кореспондент. Заслужил деец на културата на Арменска ССР. Починал в Ереван.

Впечатленията му от Гражданската война били отразени в първата му повест В огнения пръстен [В огненном кольце] (1930). А. продължил с военната тематика и в следващите си сборници с очерци На бойното поле [На поле битвы] (1946) и След войната [После войны] (1947). В периода 1947-1966 г. той издал 6 книги, под общото название Разкази на ловеца [Рассказов охотника] (1947-66; преизд. 1983), в които с жив език и любов към природата пресъздава истинските си преживявания като ловец.

А. сътрудничил на много руски детски списания, сред които "Пионер", "Дружные ребята" и "Мурзилка". За детско-юношеска аудитория написал повестите На брега на Севан [На берегу Севана] (1951) и Пленници на Барсовата клисура [Пленники Барсова ущелья] (1956). Последната била екранизирана (не съвсем успешно) като Пленници на Барсовата клисура [Пленники Барсова ущелья] (1956), с режисьор Юрий Ерзинкян.

Пленници на Барсовата клисура може да се счете за най-доброто му постижение. Това е необичайна "робинзодиада", в която група арменски деца, по стечение на обстоятелствата остават изолирани, затворени във високопланинска клисура, спомената в заглавието, и в продължение на няколко месеца оцеляват сред негостоприемната природа.

Освен проза А. е автор също на научно-популярния труд в 4 тома Животинския свят на Армения [Животный мир Армении] (т. 1—4. 1961—67).

Други съчинения / издания

  • Маленький житель старого шатра (1978), детско-юношески роман
  • Олененок (1984), разказ за деца
  • Сочинения: В. 4-х т. (1984)
  • Пташине серце (1992)

Издания на български

  • На брега на Севан. Из приключенията на младите природоизпитатели – Вахтанг Ананян. 1951. Изд. Народна култура, София. Превод: от рус. Никола Толчев.
  • Пленници на Барсовата клисура - Вахтанг Ананян. 1967. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Превод: от рус. Мария Дракова.

В "Моята библиотека"

За автора